Eindterm

Beschrijving
Een eindterm is een doel uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De globale eindtermen zijn beschreven in het examenprogramma en specifieke eindtermen in de syllabus en handreiking schoolexamen.Details ArchiMate-element Eindterm
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-5cf0afa1-a5ff-497d9-14fe-ec028a2d8b0
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-5cf0afa1-a5ff-497d9-14fe-ec028a2d8b0
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Eindterm
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Onderwijs
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Sector  : VO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 5cf0afa1-a5ff-497d9-14fe-ec028a2d8b0
Object ID_nl  : 5cf0afa1-a5ff-497d9-14fe-ec028a2d8b0
Original ID  : id-5cf0afa1a5ff497d914feec028a2d8b0
Semanticsearch  : eindterm