Id-5dd81d01-2400-42c3-8fe9-c52392d3bc71

ArchiMate-modellen > FORA > RealizationRelationships > Id-5dd81d01-2400-42c3-8fe9-c52392d3bc71
ArchiMate-relatie Id-5dd81d01-2400-42c3-8fe9-c52392d3bc71
ArchiMate_RealisationRelationship.png
Relatietype  : RealizationRelationship
Relatie-id  : FORA/id-5dd81d01-2400-42c3-8fe9-c52392d3bc71
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Educatieve applicatie (ApplicationComponent)
Naar  : ECK Distributie en toegang (Constraint)
Verbindingsrol  : aanbevolen
Object ID  : 5dd81d01-2400-42c3-8fe9-c52392d3bc71
Original ID  : id-5dd81d01-2400-42c3-8fe9-c52392d3bc71
Semanticsearch  : id-5dd81d01-2400-42c3-8fe9-c52392d3bc71
ArchiMate-views  :