Id-5def380f-455c-4418-ba1b-caacd80474b4

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Id-5def380f-455c-4418-ba1b-caacd80474b4
ArchiMate-relatie Id-5def380f-455c-4418-ba1b-caacd80474b4
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-5def380f-455c-4418-ba1b-caacd80474b4
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Educatieve uitgever (BusinessRole)
Naar  : Educatieve distributeur (BusinessRole)
Documentatie  : benodigde gegevens voor toegang lesmateriaal
Grondslag  : organisatie
Benaming  : toegang lesmateriaal
Gegevenssoort  : Onderwijs Uitvoering
Object ID  : 5def380f-455c-4418-ba1b-caacd80474b4
Original ID  : id-5def380f-455c-4418-ba1b-caacd80474b4
Semanticsearch  : id-5def380f-455c-4418-ba1b-caacd80474b4
ArchiMate-views  :