Arbobeleid

Beschrijving
Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico`s in het bedrijf,


Contextdiagram
FORA
Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico`s in het bedrijf, (BusinessObject) Arbobeleid Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Driver H2 Arbowet - Arbeidsomsta- ndighedenbele- id Het bepalen, uitvoeren en evalueren van het beleid (maatregelen) ten aanzien van (het verbeteren van) de arbeidsomstandigheden binnen de onderwijsorganisatie. Hierbij staat de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) centraal. (BusinessProcess) Waarborgen arbeidsomsta- ndigheden Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers. (BusinessObject) Risico- inventarisatie en -evaluatie Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur AggregationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship betreft AssociationRelationship omvat AssociationRelationship stelt op Deze svg is op 07-04-2024 14:40:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 14:40:14 CEST


Details ArchiMate-element Arbobeleid
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-5e3db497-b44e-4979a-eb0a-6defb7bf501
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-5e3db497-b44e-4979a-eb0a-6defb7bf501
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Arbobeleid
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Bedrijfsvoering
Externe verwijzing  : https://www.arbocatalogus-vo.nl/arbobeleid/
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 5e3db497-b44e-4979a-eb0a-6defb7bf501
Object ID_nl  : 5e3db497-b44e-4979a-eb0a-6defb7bf501
Original ID  : id-5e3db497b44e4979aeb0a6defb7bf501
Semanticsearch  : arbobeleid