Ministerie van OCW

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessActors > Ministerie van OCW
Beschrijving
Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het Kerndepartement OCW, DUO en de Inspectie van het Onderwijs.


Contextdiagram
FORA
Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het [[Kerndepartement OCW]], [[DUO]] en de [[Inspectie van het Onderwijs]]. (BusinessActor) Ministerie van OCW Stichting Leerplan Ontwikkeling (zie wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (BusinessActor) SLO Gemeenten (BusinessRole) Gemeente Het is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen. (Wet college voor toetsen en examens, en vele andere) (BusinessActor) College voor Toetsen en Examens regionale transfercentra, technologie & onderwijs, centrum onderwijs en leren (UU), wetenschapsknooppunt (UU), scholennetwerk (UU), groen onderwijs (BusinessRole) Overige samenwerking- s-verbanden 78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkin- gsverband passend onderwijs De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Onderwijsraad (wet op de onderwijsraad) (BusinessActor) Onderwijsraad financiering SLO (FlowRelationship) OCW beleid voor gemeenten (FlowRelationship) Financiering CvtE (FlowRelationship) overige subsidies OCW (FlowRelationship) beleid voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs (FlowRelationship) financiering DUO door OCW (FlowRelationship) gebruik van adviezen van de onderwijsraad (FlowRelationship) wetgeving van OCW voor DUO (FlowRelationship) ministeriële goedkeuring voor school / opleiding (FlowRelationship) aansturing DUO door OCW (FlowRelationship) Deze svg is op 14-05-2024 19:12:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:12:37 CEST


Details ArchiMate-element Ministerie van OCW
ArchiMate_Actor.png
Elementtype  : BusinessActor
Element-id  : FORA/id-5e3f31ce-8798-40b6-bd4b-a9f83d190eb7
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-5e3f31ce-8798-40b6-bd4b-a9f83d190eb7
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Ministerie van OCW
FORA-type  : Actor
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Organisatie
Object ID  : 5e3f31ce-8798-40b6-bd4b-a9f83d190eb7
Original ID  : id-5e3f31ce-8798-40b6-bd4b-a9f83d190eb7
Semanticsearch  : ministerie van ocw