Beheer leerlijngegevens

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer leerlijngegevens
Beschrijving
Functionaliteit voor het maken en onderhouden van leerlijnen / leerarrangementen bestaande uit onderwijsactiviteiten uit het beschikbare aanbod voor individuele leerlingen (Individueel leerplan) en groepen (Groepsplan).


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het maken en onderhouden van leerlijnen / leerarrangementen bestaande uit onderwijsactiviteiten uit het beschikbare aanbod voor individuele leerlingen (Individueel leerplan) en groepen (Groepsplan). (ApplicationFunction) Beheer leerlijngegeve- ns Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Leerplan is het persoonlijke leerplan (leerlijn); invulling op leerlingniveau. (BusinessObject) Individueel Leerplan Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontw- ikkeling De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:08:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:08:02 CEST


Details ArchiMate-element Beheer leerlijngegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-604675af-aefa-4ec29-231a-1b3db9d3534
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-604675af-aefa-4ec29-231a-1b3db9d3534
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer leerlijngegevens
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Applicatiefunctie
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 604675af-aefa-4ec29-231a-1b3db9d3534
Original ID  : id-604675afaefa4ec29231a1b3db9d3534
Semanticsearch  : beheer leerlijngegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions