Id-605c308970e143cbb9d2a32b7502718c

ArchiMate-modellen > FORA > TriggeringRelationships > Id-605c308970e143cbb9d2a32b7502718c
ArchiMate-relatie Id-605c308970e143cbb9d2a32b7502718c
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatietype  : TriggeringRelationship
Relatie-id  : FORA/id-605c3089-70e1-43cbb-9d2a-32b7502718c
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Verzorgen leermaterialen toetsafname (Centraal examen) (BusinessProcess)
Naar  : Leermaterialen Centraal examen verzorgd (BusinessEvent)
Object ID  : 605c3089-70e1-43cbb-9d2a-32b7502718c
Object ID_nl  : 605c3089-70e1-43cbb-9d2a-32b7502718c
Original ID  : id-605c308970e143cbb9d2a32b7502718c
Semanticsearch  : id-605c308970e143cbb9d2a32b7502718c
ArchiMate-views  :