Schooladvies

Beschrijving
Advies met betrekking tot doorstroom naar een bepaald niveau van voortgezet onderwijs voor een onderwijsdeelnemer in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs.


Contextdiagram
FORA
Advies met betrekking tot doorstroom naar een bepaald niveau van voortgezet onderwijs voor een onderwijsdeelnemer in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs. (BusinessObject) Schooladvies Driver Art. 43 WEC - Onderwijskund- ig rapport en schooladvies Driver Art. 45d WPO- Schooladvies Driver Art. 42 WPO - Onderwijskund- ig rapport en schooladvies Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Driver Bijlage 1 RROD - Leerlinggegev- ens Een voorlopig beoordeling of aanbeveling die onderwijsaanbieders in het (speciaal) basisonderwijs geven aan onderwijsdeelnemers in de laatste jaren van het basisonderwijs (meestal groep 7 of 8). (BusinessObject) Voorlopig schooladvies Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Het geven van een advies met betrekking tot een passende niveau en schooltype aan de leerling die de basisschool verlaat. (BusinessProcess) Geven schooladvies De definitieve, bindende beoordeling of aanbeveling die onderwijsaanbieders in het (speciaal) basisonderwijs geven aan onderwijsdeelnemers in leerjaar 8 van het basisonderwijs. (BusinessObject) Definitief schooladvies Formeel bewijs van het met succes afgerond hebben van een opleidingseenheid. (BusinessObject) Waardedocu- ment Het resultaat van een afgeronde doorstroomtoets, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria. (BusinessObject) Uitslag doorstroomtoe- ts Een erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessObject) Doorstroomto- ets InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship kan leiden tot bijstelling van AssociationRelationship leidt tot Deze svg is op 14-05-2024 19:08:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:08:48 CEST


Details ArchiMate-element Schooladvies
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-607b7431-32a0-4bc09-1532-e70a11d9d14
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-607b7431-32a0-4bc09-1532-e70a11d9d14
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Schooladvies
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijs
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Afgeleid van  : https://duo.nl/open_onderwijsdata/begrippen/begrippenlijst.jsp
Sector  : PO
Status  : Definitief
Toelichting  : Het advies heeft betrekking op het niveau van het voortgezet onderwijs dat de onderwijsdeelnemer naar verwachting aankan, en is bepalend voor de plaatsing van de onderwijsdeelnemer op een specifiek niveau van het voortgezet onderwijs.
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 607b7431-32a0-4bc09-1532-e70a11d9d14
Original ID  : id-607b743132a04bc091532e70a11d9d14
Semanticsearch  : schooladvies