SaaS aanbieder ouderportaal

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessRoles > SaaS aanbieder ouderportaal
ArchiMate-element SaaS aanbieder ouderportaal
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-60a832d2-3407-4b37-9775-29198d970899
ArchiMate-model  : FORA
Label  : SaaS aanbieder ouderportaal
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Rol
Object ID  : 60a832d2-3407-4b37-9775-29198d970899
Object ID_nl  : 60a832d2-3407-4b37-9775-29198d970899
Original ID  : id-60a832d2-3407-4b37-9775-29198d970899
Semanticsearch  : saas aanbieder ouderportaal
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
BusinessRole SaaS aanbieder ouderportaal Familienaam leerling Voornaam of -namen leerling (incl. voorletters) E-mailadres leerling Naam van de school waar de leerling momenteel onderwijs volgt (BusinessObject) Algemene contactgegev- ens Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaat- gegevens Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) Nu ook nog opleidingsniveau van ouders, zal snel aangepast worden want niet meer relevant voor de telling van leerlingen (BusinessObject) Gegevens ouder / verzorger / voogd Administratienummer dat door de school aan de leerling wordt toegekend (BusinessObject) Leerlingnumm- er Voortgang en resultaten van het leerproces, alternatief of als aanvulling op de voortgangsgegevens. Kan uiteindelijk ook toets- en resultaatgegevens vervangen. Belangrijk: LEERLING is eigenaar van deze gegevens, en vult het portfolio (BusinessObject) Leerling portfolio (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplan- ning Gegevens met betrekking tot de aan- en afwezigheid van de leerling en de redenen van afwezigheid, vastgelegd in de [[Aanwezigheidsregistratie]] (BusinessObject) Deelname- en aanwezigheid- gegevens AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W Deze svg is op 10-06-2023 10:43:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 10-06-2023 10:43:52 CEST