(M) Bedrijfsdomein

ArchiMate-modellen > FORA > Groupings > (M) Bedrijfsdomein
Beschrijving
Domein waarbinnen de activiteiten van de organisatie zich afspeelt. Wordt gebruikt voor afbakening en scoping van de onderdelen.


Contextdiagram
FORA
Domein waarbinnen de activiteiten van de organisatie zich afspeelt. Wordt gebruikt voor afbakening en scoping van de onderdelen. (Grouping) (M) Bedrijfsdomein Gegevens die in het kader van het uitoefenen van Bedrijfsfuncties worden vastgelegd en verwerkt ("access"). Een Bedrijfsfunctie verwerkt Informatie vanuit een bepaalde specifieke Grondslag ("associatie met de access-relatie"). De Organisatie of Rol die verantwoordelijk is voor de de Bedrijfsfunctie, heeft ("associatie met de access-relatie") een bepaalde zeggenschap over de gegevens. Informatie maakt deel uit van ("Aggregate"") een Bedrijfsdomein. Informatie is gebaseerd op ("gerealiseerd door") Gegevens. Informatie kan uit meerdere sub-onderdelen bestaan ("aggregate"). Informatie kan verwijzen naar ("associatie") andere, gerelateerde informatie. (BusinessObject) (M) Informatie Taak of verantwoordelijkheid die door een Organisatie of een individu in een bepaalde Rol wordt ingevuld ("assigned"). Een bedrijfsfunctie wordt ondersteund ("served") door een of meer Applicatiefuncties, en verwerkt ("access") informatie bij de uitoefening. Een Bedrijfsfunctie is onderdeel van ("aggregate") een bepaald Bedrijfsdomein. Een Bedrijfsfunctie wordt uitgeoefend ("influences") in het kader van een Wettelijke context. Een Bedrijfsfunctie kan meerdere sub-Bedrijfsfuncties bevatten ("aggregate"). (BusinessFunction) (M) Bedrijfsfunctie Constraint (M) Zeggenschap Systeem of geheel van systemen en modules met generieke functionaliteit dat aangeboden wordt ("geassocieerd") door een leverancier ("Organisatie") en afgenomen wordt ("geassocieerd") door een onderwijsinstelling ("Organisatie"). Een Referentiecomponent maakt deel uit van ("geaggregeerd in") een bedrijfsdomein, voldoent aan ("realiseert") een of meer Standaarden, implementeert ("assigned") een of meer applicatiefuncties en kan gekoppeld zijn aan ("served by") een of meer landelijke services. Referentiecomponenten kunnen gekoppeld zijn aan andere referentiecomponenten ("serve"). Referentiecomponenten kunnen bestaan uit ("aggregate") meerdere afzonderlijke referentiecomponenten. Bijvoorbeeld, Referentiecomponent Office suite kan bestaan uit een Tekstverwerker, Rekenblad, Database en tegenwoordig ook een Teamcommunicatieplatform. (ApplicationComponent) (M) Referentiecom- ponent Bundel van nauw gerelateerde functionaliteit, die door (meestal) een Referentiecomponent gerealiseerd ("assigned") wordt. Een Applicatiefunctie maakt deel uit ("aggregates") een Bedrijfsdomein en ondersteunt ("serves") een of meer Bedrijfsfuncties. Het lezen en schrijven ("acces") van Gegevens van de Referentiecomponent wordt op niveau van de Applicatiefunctie gemodelleerd. Een applicatiefunctie kan bestaan uit ("aggregate") sub-applicatiefuncties en kan andere applicatiefuncties helpen ("serve"). (ApplicationFunction) (M) Applicatiefunct- ie AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 15-04-2024 10:25:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 15-04-2024 10:25:17 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element (M) Bedrijfsdomein
Elementtype  : Grouping
Element-id  : FORA/id-61e02e9b-aeaf-4801-962a-fd95ad2dec35
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-61e02e9b-aeaf-4801-962a-fd95ad2dec35
ArchiMate-model  : FORA
Label  : (M) Bedrijfsdomein
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Groep
Object ID  : 61e02e9b-aeaf-4801-962a-fd95ad2dec35
Object ID_nl  : 61e02e9b-aeaf-4801-962a-fd95ad2dec35
Original ID  : id-61e02e9b-aeaf-4801-962a-fd95ad2dec35
Semanticsearch  : (m) bedrijfsdomein