Deelname- en aanwezigheidgegevens

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Deelname- en aanwezigheidgegevens
ArchiMate-element Deelname- en aanwezigheidgegevens
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-624b735e-897f-428f-bb88-d3ecb4ee68d8
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Deelname- en aanwezigheidgegevens
Documentatie  : Gegevens met betrekking tot de aan- en afwezigheid van de leerling en de redenen van afwezigheid, vastgelegd in de Aanwezigheidsregistratie
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Niet ingevuld
Gegevenscategorie  : Niet ingevuld
Domein  : Niet ingevuld
Object ID  : 624b735e-897f-428f-bb88-d3ecb4ee68d8
Object ID_nl  : 624b735e-897f-428f-bb88-d3ecb4ee68d8
Original ID  : id-624b735e-897f-428f-bb88-d3ecb4ee68d8
Semanticsearch  : deelname- en aanwezigheidgegevens
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Gegevens met betrekking tot de aan- en afwezigheid van de leerling en de redenen van afwezigheid, vastgelegd in de [[Aanwezigheidsregistratie]] (BusinessObject) Deelname- en aanwezigheid- gegevens Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Overdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessFunction) Overstap Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegeve- nsbeheer Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er 78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkin- gsverband passend onderwijs BusinessRole SaaS aanbieder leerlingadmini- stratie Het registreren, analyseren en monitoren van afwezigheid, en het in gang zetten van verzuimmaatregelen teneinde het verzuim van leerlingen te minimaliseren en te voldoen aan de wet op de leerplicht en kwalificatieplicht. (BusinessFunction) Verzuimcoördi- natie Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. * Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden. * Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt. * Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald * PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk * VO: Aanmelding voor de schoolvakantie. * Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt. (BusinessFunction) Aanmelding BusinessRole SaaS aanbieder ouderportaal Het observeren en vastleggen van aan-/afwezigheid van leerlingen. Tijdens het vastleggen van deze melding is het onduidelijk om wat voor soort verzuim het gaat. Dit wordt later bepaald (BusinessProcess) Observeren aan- /afwezigheid leerlingen Opslag van gegevens met betrekking tot de aan- en afwezigheid van de leerling en de redenen van afwezigheid, Zie ook [[Deelname- en aanwezigheidgegevens]]. (DataObject) Aanwezigheid- sregistratie Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. * Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling; * Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte; * Onderwijsondersteuning op maat; * Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding. Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden. (BusinessFunction) Organisatie passend onderwijs AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W RealizationRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 30-09-2023 22:27:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-09-2023 22:27:49 CEST