Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces
Beschrijving
Leraren bespreken de voortgang van de leerling op basis van toetsresultaten en stellen rapporten op, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn niveau en passende leerroute. Leraren hebben inzicht in de voortgang via het leerlingvolgsysteem (LVS).Details ArchiMate-element Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-6454d83d-f253-41d3-a3e7-343d8e28c21c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-6454d83d-f253-41d3-a3e7-343d8e28c21c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 6454d83d-f253-41d3-a3e7-343d8e28c21c
Object ID_nl  : 6454d83d-f253-41d3-a3e7-343d8e28c21c
Original ID  : id-6454d83d-f253-41d3-a3e7-343d8e28c21c
Semanticsearch  : monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces