Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces
ArchiMate-element Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-6454d83d-f253-41d3-a3e7-343d8e28c21c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces
Documentatie  : Leraren bespreken de voortgang van de leerling op basis van toetsresultaten en stellen rapporten op, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn niveau en passende leerroute. Leraren hebben inzicht in de voortgang via het leerlingvolgsysteem (LVS).
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 6454d83d-f253-41d3-a3e7-343d8e28c21c
Object ID_nl  : 6454d83d-f253-41d3-a3e7-343d8e28c21c
Original ID  : id-6454d83d-f253-41d3-a3e7-343d8e28c21c
Semanticsearch  : monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Leraren bespreken de voortgang van de leerling op basis van toetsresultaten en stellen rapporten op, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn niveau en passende leerroute. Leraren hebben inzicht in de voortgang via het leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessFunction) Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces Voortgang en resultaten van het leerproces, alternatief of als aanvulling op de voortgangsgegevens. Kan uiteindelijk ook toets- en resultaatgegevens vervangen. Belangrijk: LEERLING is eigenaar van deze gegevens, en vult het portfolio (BusinessObject) Leerling portfolio Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent Het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen. Dit valt onder de basisondersteuning die een school biedt. (BusinessFunction) Leerlingbegele- iding De weg die een leerling in het onderwijs aflegt om een opleiding af te ronden, bestaande uit leerdoelen en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken (BusinessObject) Leerroute Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van gegevens omtrent leerroutes (bestaande uit leerdoelen) en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken. (ApplicationFunction) Beheer leerroutegege- vens Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs, en vervolgens het begeleiden van de leerling bij het behalen van deze doelen. De doelen en wensen worden vastgelegd in een [[Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)]]. (BusinessFunction) Opstellen en uitvoering ontwikkelings- perspectief(pl- an) AccessRelationship - W AssignmentRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship - W AggregationRelationship Deze svg is op 28-09-2023 18:28:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-09-2023 18:28:17 CEST