Aanmeldgegevens

ArchiMate-element Aanmeldgegevens
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-649a9480-0975-4dd6-a2ac-6d1fc220e55f
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Aanmeldgegevens
Documentatie  : Gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling, zodat de onderwijsinstelling de leerling of student kan aanmelden.
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Hoog
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Overeenkomst
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Object ID  : 649a9480-0975-4dd6-a2ac-6d1fc220e55f
Object ID_nl  : 649a9480-0975-4dd6-a2ac-6d1fc220e55f
Original ID  : id-649a9480-0975-4dd6-a2ac-6d1fc220e55f
Semanticsearch  : aanmeldgegevens
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling, zodat de onderwijsinstelling de leerling of student kan aanmelden. (BusinessObject) Aanmeldgege- vens Woon- of verblijfadres van de leerling Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers (BusinessObject) Overige contactgegeve- ns BusinessProcess Indienen identificatiever- zoek DUO Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie. (BusinessObject) PGN BusinessProcess Ontvangen aanmelding Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Definitief maken aanmelding (BusinessProcess) Registreren inschrijving Familienaam leerling Voornaam of -namen leerling (incl. voorletters) E-mailadres leerling Naam van de school waar de leerling momenteel onderwijs volgt (BusinessObject) Algemene contactgegeve- ns Unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten. (BusinessObject) Keten-ID (ECK-ID) Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) BusinessProcess Nemen besluit toelating Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) aanmeldingen, inschrijvingen en uitschrijvingen. (ApplicationFunction) Beheer aanmeldings- / inschrijvings- / uitschrijvingsg- egevens Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er BusinessProcess Opvragen aanvullende inschrijfgegev- ens BusinessProcess Valideren aanmeldgegev- ens BusinessProcess Verwerken aanmelding Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat Deze svg is op 03-03-2023 10:15:31 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 03-03-2023 10:15:31 CET