Beheer ontwikkelingsperspectiefplangegevens

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer ontwikkelingsperspectiefplangegevens
Beschrijving
Functionaliteit voor het maken en onderhouden van gegevens omtrent het ontwikkelingsperspectief(plan) van leerlingen.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het maken en onderhouden van gegevens omtrent het ontwikkelingsperspectief(plan) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer ontwikkelings- perspectiefpla- ngegevens Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan. Vroeger was dit het individuele handelingsplan. Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel 3. Het evaluatiedeel (BusinessObject) Ontwikkelings- perspectiefplan Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs, en vervolgens het begeleiden van de leerling bij het behalen van deze doelen. De doelen en wensen worden vastgelegd in een [[Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)]]. (BusinessFunction) Opstellen en uitvoering ontwikkelings- perspectief(pl- an) AccessRelationship W AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:08:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:08:28 CEST


Details ArchiMate-element Beheer ontwikkelingsperspectiefplangegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-659bfecf-1be5-47989-2758-07aabd25c60
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-659bfecf-1be5-47989-2758-07aabd25c60
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer ontwikkelingsperspectiefplangegevens
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Applicatiefunctie
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 659bfecf-1be5-47989-2758-07aabd25c60
Original ID  : id-659bfecf1be547989275807aabd25c60
Semanticsearch  : beheer ontwikkelingsperspectiefplangegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions