ECK Distributie en toegang

ArchiMate-modellen > FORA > Constraints > ECK Distributie en toegang
Beschrijving
Digitale leermiddelen nemen ieder jaar een belangrijkere plaats in op de leermiddelenlijst van onderwijsinstellingen. Voor een foutloze distributie en toegang van digitale leermiddelen zijn uitgevers, distributeurs en leveranciers van elektronische leeromgevingen en leerlingadministratiesystemen afhankelijk van elkaar. De afspraak ECK Distributie en toegang maakt allerlei vormen van dienstverlening binnen de educatieve contentketen (ECK) mogelijk. De afspraak omvat een referentiearchitectuur met daarin relevante begrippen, de gehanteerde principes en een beschrijving van de processen, een beschrijving van de webservices en technische voorschriften.


Contextdiagram
FORA
Digitale leermiddelen nemen ieder jaar een belangrijkere plaats in op de leermiddelenlijst van onderwijsinstellingen. Voor een foutloze distributie en toegang van digitale leermiddelen zijn uitgevers, distributeurs en leveranciers van elektronische leeromgevingen en leerlingadministratiesystemen afhankelijk van elkaar. De afspraak ECK Distributie en toegang maakt allerlei vormen van dienstverlening binnen de educatieve contentketen (ECK) mogelijk. De afspraak omvat een referentiearchitectuur met daarin relevante begrippen, de gehanteerde principes en een beschrijving van de processen, een beschrijving van de webservices en technische voorschriften. (Constraint) ECK Distributie en toegang Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Bij eindproduct-standaarden zijn de functionaliteit, de (web)services en rolverdeling tussen systemen gedetailleerd en scherp gedefinieerd. Juiste toepassing is preventief goed testbaar en daardoor is de voorspelbaarheid op goed functioneren hoog. (Grouping) Eindproduct [[ECK Distributie en toegang]] (Constraint) ECK DT 2.1 Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie [[ECK Distributie en toegang]] (Constraint) ECK DT 2.3 Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) [[ECK Distributie en toegang]] (Constraint) ECK DT 2.2 Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) [[ECK Distributie en toegang]] (Constraint) ECK DT 2.0 RealizationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:13:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:13:51 CEST


Details ArchiMate-element ECK Distributie en toegang
ArchiMate_Constraint.png
Elementtype  : Constraint
Element-id  : FORA/id-667bfab0-ea08-4d57-9c60-0b7447721bc3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-667bfab0-ea08-4d57-9c60-0b7447721bc3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : ECK Distributie en toegang
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Standaard
FORA-type  : Standaard
Object ID  : 667bfab0-ea08-4d57-9c60-0b7447721bc3
Original ID  : id-667bfab0-ea08-4d57-9c60-0b7447721bc3
Semanticsearch  : eck distributie en toegang