ECK ID

Beschrijving
Standaard die het Keten-ID (ECK-ID) beschrijft


Contextdiagram
FORA
Standaard die het [[Keten-ID (ECK-ID)]] beschrijft (Constraint) ECK ID Groep met persoonsgegevens en persoonlijke gegevens van leerlingen. (Grouping) Leerling Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) [[ECK ID]] (Constraint) ECK ID 201703 Service waarmee een ECK ID voor een of meer leerlingen wordt aangemaakt, op basis van een [[stampseudoniem/Aanmaken stampseudoniem]] van de leerling. (ApplicationService) Aanmaken ECK ID Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Service waarmee een stamspeudoniem (basis voor ketenpseudoniemen zoals [[ECK ID]]) voor een of meer leerlingen wordt aangemaakt voor een leerling, op basis van het persoonsgebonden nummer (PGN) van de leerling. (ApplicationService) Aanmaken stampseudoni- em Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Om ervoor te zorgen dat de uitgewisselde gegevens juist zijn en op de juiste manier worden gebruikt, met de juiste betekenis, dienen er zeer goede afspraken gemaakt te worden. De afspraken over het meervoudig gebruik van gegevens en de (sectorale) gegevensuitwisseling zijn vastgelegd in informatiemodellen. (Grouping) Informatiemod- el AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:07:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:07:14 CEST


Details ArchiMate-element ECK ID
ArchiMate_Constraint.png
Elementtype  : Constraint
Element-id  : FORA/id-66b5fbda-3c09-427e-9773-c9a7afb70a0b
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-66b5fbda-3c09-427e-9773-c9a7afb70a0b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : ECK ID
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Standaard
FORA-type  : Standaard
Object ID  : 66b5fbda-3c09-427e-9773-c9a7afb70a0b
Original ID  : id-66b5fbda-3c09-427e-9773-c9a7afb70a0b
Semanticsearch  : eck id