Stage

Beschrijving
Stage is een langer durend onderdeel van een opleiding waarbij de leerling in de praktijk leert, doorgaans bij een andere instelling dan de eigen school.Details ArchiMate-element Stage
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-66c119f5-fcdb-4b23b-d887-e95e9b6b2f4
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-66c119f5-fcdb-4b23b-d887-e95e9b6b2f4
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Stage
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijs
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad,Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Sector  : VO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 66c119f5-fcdb-4b23b-d887-e95e9b6b2f4
Object ID_nl  : 66c119f5-fcdb-4b23b-d887-e95e9b6b2f4
Original ID  : id-66c119f5fcdb4b23bd887e95e9b6b2f4
Semanticsearch  : stage