Schoolgids

Beschrijving
De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers.


Contextdiagram
FORA
De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessObject) Schoolgids Driver Art. 22 WEC - Schoolgids Driver Art. 22a WEC- Vaststelling en beschikbaarst- elling schoolplan en schoolgids Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Het maken en samenstellen van de schoolgids. De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessProcess) Vervaardigen schoolgids Het schoolveiligheidsplan is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen aanpak voor sociale veiligheid in de leer- of werkomgeving. Het is een document waarin wordt beschreven op welke wijze een school zorgdraagt voor de algehele veiligheid, zowel voor de leerlingen als ook voor de medewerkers en zowel met betrekking tot de sociale veiligheid als tot de de fysieke veiligheid. (BusinessObject) (Integraal) Schoolveilighe- idsplan Het vaststellen van het schoolplan en de schoolgids. (BusinessProcess) Vaststellen schoolplan en schoolgids Driver Art. 16 WPO - Vaststelling schoolplan en schoolgids Driver Art. 24a WVO- Schoolgids De manier waarop een school omgaat met verzuim en die ook preventieve maatregelen bevat om verzuim te voorkomen. (BusinessObject) Verzuimbeleid Driver Art. 13a WPO- Vaststelling en beschikbaarst- elling schoolplan en schoolgids Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van de schoolgids. (ApplicationFunction) Schoolgidsco- nstructiefunctie Driver Art. 24a1 WVO - Vaststelling en beschikbaarst- elling schoolplan en schoolgids Driver Art. 13 WPO - Schoolgids Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaan- bieder Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak met instemming en advies op het beleid van de school. De MR stemt in met / adviseert op plannen van een school. De algemene bevoegdheden van de MR en de geledingen bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Medezeggens- chapsraad InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship stemt in met Deze svg is op 14-05-2024 19:08:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:08:20 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Schoolgids
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-670af618-c1b8-4cb0-870f-80dab6f25cfd
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-670af618-c1b8-4cb0-870f-80dab6f25cfd
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Schoolgids
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Schoolleiding
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 670af618-c1b8-4cb0-870f-80dab6f25cfd
Original ID  : id-670af618-c1b8-4cb0-870f-80dab6f25cfd
Semanticsearch  : schoolgids