Kwaliteitsbeheersysteem

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationComponents > Kwaliteitsbeheersysteem
Beschrijving
Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren.


Contextdiagram
FORA
Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbehe- ersysteem Functionaliteit in termen van verzameling, registratie en onderhoud van gegevens, waaronder het aanmaken, wijzigen en verwijderen van kpi's en gegevens m.b.t. deze kpi's, ter ondersteuning van het toezicht op kwaliteitsmanagement op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationFunction) Beheer van kwaliteitsgege- vens Functionaliteit voor het definiëren en onderhouden van dashboards en (standaard en custom) rapportages van op basis van beschikbare dataset(s). (ApplicationFunction) Beheer dashboards en rapportages Functionaliteit voor het rapporteren van kwaliteitsgegevens op basis van kwaliteitsindicatoren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie kwaliteitsgege- vens Het jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument op schoolniveau, waarmee de schoolleiding verantwoording aflegt. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarverslag Het vertalen van de strategie en wet- en regelgeving in meer concrete onderwijsdoelstellingen en jaarplannen. (BusinessFunction) Beleid en planning AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 22:23:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 22:23:40 CEST


Details ArchiMate-element Kwaliteitsbeheersysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-689222fc-6fb2-4293-963a-413e7874b200
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-689222fc-6fb2-4293-963a-413e7874b200
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Kwaliteitsbeheersysteem
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
FORA-type  : Referentiecomponent
Object ID  : 689222fc-6fb2-4293-963a-413e7874b200
Object ID_nl  : 689222fc-6fb2-4293-963a-413e7874b200
Original ID  : id-689222fc-6fb2-4293-963a-413e7874b200
Semanticsearch  : kwaliteitsbeheersysteem