TLV-aanvraag

Beschrijving
Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs.Details ArchiMate-element TLV-aanvraag
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-693d9c74-e3ac-48d4-8aa5-c992a2eb0ffc
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-693d9c74-e3ac-48d4-8aa5-c992a2eb0ffc
ArchiMate-model  : FORA
Label  : TLV-aanvraag
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 693d9c74-e3ac-48d4-8aa5-c992a2eb0ffc
Original ID  : id-693d9c74-e3ac-48d4-8aa5-c992a2eb0ffc
Semanticsearch  : tlv-aanvraag