Id-698501c0407a45afab7e1379e10a2d5b

ArchiMate-modellen > FORA > AccessRelationships > Id-698501c0407a45afab7e1379e10a2d5b
ArchiMate-relatie Id-698501c0407a45afab7e1379e10a2d5b
ArchiMate_AccessRelationship.png
Relatietype  : AccessRelationship
Relatie-id  : FORA/id-698501c0-407a-45afa-b7e1-379e10a2d5b
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Beschikbaar stellen toetsmaterialen en hulpmiddelen Centraal examen (BusinessProcess)
Naar  : Ruimte (BusinessObject)
Relatietoevoeging  : Read
Object ID  : 698501c0-407a-45afa-b7e1-379e10a2d5b
Object ID_nl  : 698501c0-407a-45afa-b7e1-379e10a2d5b
Original ID  : id-698501c0407a45afab7e1379e10a2d5b
Semanticsearch  : id-698501c0407a45afab7e1379e10a2d5b
ArchiMate-views  :