Veiligheidsbeleid

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Veiligheidsbeleid
Beschrijving
Veiligheidsbeleid is beleid rondom sociale, fysieke en digitale veiligheid waarin concrete doelen en verantwoordelijkheden beschreven staan om de veiligheid in de leer- en werkomgeving te verbeteren.


Contextdiagram
FORA
Veiligheidsbeleid is beleid rondom sociale, fysieke en digitale veiligheid waarin concrete doelen en verantwoordelijkheden beschreven staan om de veiligheid in de leer- en werkomgeving te verbeteren. (BusinessObject) Veiligheidsbel- eid Het maken en samenstellen van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan is een document dat de strategische koers van de organisatie voor de (middel)langetermijn bevat. (BusinessProcess) Vervaardigen strategisch beleidsplan Driver Art. 3b WVO - Zorgplicht veiligheid op school Driver Art. 5a WEC - Zorgplicht veiligheid op school Een strategisch beleidsplan (SBP) is vergelijkbaar met een schoolplan, maar dan voor de gehele organisatie. Een SBP beschrijft de missie, visie en waarden van de organisatie als uitgangspunt, en verwoord wat de plannen voor de komende jaren voor de organisatie zijn. Dit SBP vormt het kader voor de schoolplannen van de scholen voor de planperiode. (BusinessObject) Strategisch beleidsplan Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Functionaliteit voor het beheren van gegevens op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid, waaronder veiligheidsrisico's. (ApplicationFunction) Beheer veiligheidsgeg- evens Het periodiek monitoren of leerlingen, personeel en eventueel ouders zich veilig voelen in de context van de leer- of werkomgeving. (BusinessProcess) Monitoren veiligheid Vastgestelde gedragslijn voor de realisatie van doelstellingen en verplichtingen op het gebied van fysieke, sociale en digitale beveiliging. (BusinessProcess) Vaststellen beveiligingsbel- eid Driver Art. 4c WPO - Zorgplicht veiligheid op school Veiligheid is een situatie waarin een bepaald gevaar niets kan aanrichten Onder veiligheid wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. (BusinessObject) Veiligheid Het schoolveiligheidsplan is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen aanpak voor sociale veiligheid in de leer- of werkomgeving. Het is een document waarin wordt beschreven op welke wijze een school zorgdraagt voor de algehele veiligheid, zowel voor de leerlingen als ook voor de medewerkers en zowel met betrekking tot de sociale veiligheid als tot de de fysieke veiligheid. (BusinessObject) (Integraal) Schoolveilighe- idsplan Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur AccessRelationship R InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W InfluenceRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship stelt op Deze svg is op 14-05-2024 19:08:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:08:05 CEST


Details ArchiMate-element Veiligheidsbeleid
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-6a3037c8-239d-4ded9-f262-e83ba4f7c7d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-6a3037c8-239d-4ded9-f262-e83ba4f7c7d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Veiligheidsbeleid
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 6a3037c8-239d-4ded9-f262-e83ba4f7c7d
Original ID  : id-6a3037c8239d4ded9f262e83ba4f7c7d
Semanticsearch  : veiligheidsbeleid