Id-6a32eb44b21c46be90df16871883e17e

ArchiMate-modellen > FORA > TriggeringRelationships > Id-6a32eb44b21c46be90df16871883e17e
ArchiMate-relatie Id-6a32eb44b21c46be90df16871883e17e
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatietype  : TriggeringRelationship
Relatie-id  : FORA/id-6a32eb44-b21c-46be9-0df1-6871883e17e
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Afnemen examenonderdelen afnameperiode / tijdvak (Schoolexamen) (Grouping)
Naar  : Verwerken eindresultaten Schoolexamen (Grouping)
Object ID  : 6a32eb44-b21c-46be9-0df1-6871883e17e
Original ID  : id-6a32eb44b21c46be90df16871883e17e
Semanticsearch  : id-6a32eb44b21c46be90df16871883e17e
ArchiMate-views  :