Beheer aanmeldings- / inschrijvings- / uitschrijvingsgegevens

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer aanmeldings- / inschrijvings- / uitschrijvingsgegevens
Beschrijving
Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) aanmeldingen, inschrijvingen en uitschrijvingen.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) aanmeldingen, inschrijvingen en uitschrijvingen. (ApplicationFunction) Beheer aanmeldings- / inschrijvings- / uitschrijvingsg- egevens Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. * Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden. * Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt. * Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald * PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk * VO: Aanmelding voor de schoolvakantie. * Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt. (BusinessFunction) Aanmelding Overdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessFunction) Overstap Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegeve- nsbeheer De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Het - als gevolg van het afronden van een aangeboden opleiding, als gevolg van verwijdering, of op eigen verzoek - niet langer als leerling aan een school verbonden zijn. (BusinessObject) Uitschrijving Aanvraag door de wettelijk vertegenwoordiger om een leerling uit te schrijven. (BusinessObject) Uitschrijfverzo- ek Gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling, zodat de onderwijsinstelling de leerling of student kan aanmelden. (BusinessObject) Aanmeldgege- vens Persoonsgegevens, gegevens over eerder onderwijs en andere relevante gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling bij de inschrijving. (BusinessObject) Inschrijfgegev- ens Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship - W AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W Deze svg is op 21-01-2024 07:54:01 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-01-2024 07:54:01 CET


Details ArchiMate-element Beheer aanmeldings- / inschrijvings- / uitschrijvingsgegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-6a4e1886-cdc7-4c48-8301-9f4ba6e179c2
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-6a4e1886-cdc7-4c48-8301-9f4ba6e179c2
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer aanmeldings- / inschrijvings- / uitschrijvingsgegevens
SWC type  :  Applicatiefunctie
SWC status  :  In gebruik
Object ID  :  6a4e1886-cdc7-4c48-8301-9f4ba6e179c2
Object ID_nl  : 6a4e1886-cdc7-4c48-8301-9f4ba6e179c2
Original ID  :  id-6a4e1886-cdc7-4c48-8301-9f4ba6e179c2
Semanticsearch  : beheer aanmeldings- / inschrijvings- / uitschrijvingsgegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions