Sectorraad

Beschrijving
Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. PO raad, VO raad en MBO raad


Contextdiagram
FORA
Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. PO raad, VO raad en MBO raad (BusinessRole) Sectorraad Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Alle relevante publieke communicatie vanuit school (website) en andere partijen (bv. Venster, scholen op dekaart), ook de schoolgids (wet op de expertisecentra). (BusinessRole) Publiek Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Ouders/voogd van leerling/student, relatie afhankelijk van leeftijd leerling/student (BusinessRole) Ouder of wettelijke vertegenwoor- diger onderwijsvolg- er marketing gegevens naar student (FlowRelationship) gegevensoverdracht DUO aan raden t.b.v. Vensters, scholen op de kaart e.d. (FlowRelationship) publicatie van onderwijsresultaten (FlowRelationship) geaggregeerde leerling gegevens t.b.v. sectorraden (FlowRelationship) regelen van publicatie kanalen (FlowRelationship) lidmaatschap sectorraden en financiering en WWPlus (FlowRelationship) subsidies aan sectorraden (FlowRelationship) gegevensleveranties aan raden plus beleid (FlowRelationship) dataleveranties van DUO Geagggregeerde leerlinggegevens (FlowRelationship) marketing gegevens naar ouders voogd (FlowRelationship) instellinggegevens en verantwoording naar sectorraden, b.v. voor scholen op de kaart (FlowRelationship) Deze svg is op 14-05-2024 19:08:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:08:02 CEST


Details ArchiMate-element Sectorraad
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-6a9159d5-2767-42b8-a857-6c1f6fde5f29
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-6a9159d5-2767-42b8-a857-6c1f6fde5f29
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Sectorraad
Werkingsgebied  : Sector PO,Sector VO,Sector BVE,Sector HO
Type  : Rol
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Rol
FORA-type  : Rol
Object ID  : 6a9159d5-2767-42b8-a857-6c1f6fde5f29
Original ID  : id-6a9159d5-2767-42b8-a857-6c1f6fde5f29
Semanticsearch  : sectorraad