Sectorraad

Beschrijving
Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. PO raad, VO raad en MBO raad


Contextdiagram
FORA
Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. PO raad, VO raad en MBO raad (BusinessRole) Sectorraad Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er De AOC Raad is de netwerkorganisatie van alle AOC's en verzorgt de belangenbehartiging voor het groene onderwijs. (BusinessActor) AOC Raad De VSNU, vereniging van universiteiten, behartigt de belangen van de universiteiten naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties. (BusinessActor) VSNU De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Alle relevante publieke communicatie vanuit school (website) en andere partijen (bv. Venster, scholen op dekaart), ook de schoolgids (wet op de expertisecentra). (BusinessRole) Publiek Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. (BusinessActor) PO-Raad De Vereniging Hogescholen is de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen (BusinessActor) Vereniging Hogescholen Ouders/voogd van leerling/student, relatie afhankelijk van leeftijd leerling/student (BusinessRole) Ouder of wettelijke vertegenwoor- diger onderwijsvolg- er De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. (BusinessActor) MBO Raad De VO-raad is een vereniging van schoolbesturen en ruim scholen in het voortgezet onderwijs. (BusinessActor) VO-raad marketing gegevens naar student (FlowRelationship) AssignmentRelationship AssignmentRelationship gegevensoverdracht DUO aan raden t.b.v. Vensters, scholen op de kaart e.d. (FlowRelationship) publicatie van onderwijsresultaten (FlowRelationship) geaggregeerde leerling gegevens t.b.v. sectorraden (FlowRelationship) AssignmentRelationship regelen van publicatie kanalen (FlowRelationship) lidmaatschap sectorraden en financiering en WWPlus (FlowRelationship) AssignmentRelationship subsidies aan sectorraden (FlowRelationship) gegevensleveranties aan raden plus beleid (FlowRelationship) dataleveranties van DUO Geagggregeerde leerlinggegevens (FlowRelationship) marketing gegevens naar ouders voogd (FlowRelationship) AssignmentRelationship AssignmentRelationship instellinggegevens en verantwoording naar sectorraden, b.v. voor scholen op de kaart (FlowRelationship) Deze svg is op 25-01-2024 21:21:05 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 25-01-2024 21:21:05 CET


Details ArchiMate-element Sectorraad
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-6a9159d5-2767-42b8-a857-6c1f6fde5f29
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-6a9159d5-2767-42b8-a857-6c1f6fde5f29
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Sectorraad
Werkingsgebied  :  Sector PO,Sector VO,Sector BVE,Sector HO
Type  :  Rol
SWC status  :  In gebruik
SWC type  :  Rol
Object ID  :  6a9159d5-2767-42b8-a857-6c1f6fde5f29
Object ID_nl  : 6a9159d5-2767-42b8-a857-6c1f6fde5f29
Original ID  :  id-6a9159d5-2767-42b8-a857-6c1f6fde5f29
Semanticsearch  : sectorraad