Schorsing

Beschrijving
Het een leerling tijdelijk de toegang ontzeggen tot de school en/of tot deelname aan onderwijsactiviteiten.


Contextdiagram
FORA
Het een leerling tijdelijk de toegang ontzeggen tot de school en/of tot deelname aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Schorsing Driver Art. 40c WPO- Schorsing Driver Art. 40a WEC- Schorsing Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van gegevens over (besluiten tot) schorsingen en verwijderingen van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer schorsings- en verwijderingsg- egevens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Het door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessProcess) Schorsen leerling Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning "Aanmeldgegevens" (DataObject) Gegevens ihkv schorsing Driver Art. 8.14 WVO 2020 - Schorsing Een gebeurtenis die de gang van zaken in de context van de school kan verstoren. (BusinessObject) Incident Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship Kan leiden tot AssociationRelationship wordt vastgelegd in Deze svg is op 20-04-2024 05:36:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2024 05:36:01 CEST


Details ArchiMate-element Schorsing
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-6bfff57d-f522-4c5b8-2fec-3ab39b20484
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-6bfff57d-f522-4c5b8-2fec-3ab39b20484
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Schorsing
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Overeenkomst
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Bewaartermijn  : minimaal 5 jaar na uitschrijving, maximaal 5 jaar + 8 weken
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 6bfff57d-f522-4c5b8-2fec-3ab39b20484
Object ID_nl  : 6bfff57d-f522-4c5b8-2fec-3ab39b20484
Original ID  : id-6bfff57df5224c5b82fec3ab39b20484
Semanticsearch  : schorsing