Voortgang leerproces

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Voortgang leerproces
Beschrijving
Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc


Contextdiagram
FORA
Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Instructie geven aan leerlingen. Opdrachten toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen. (BusinessProcess) Uitvoeren les Het inzichtelijk maken van voortgang en resultaten ten behoeve van het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessProcess) Inzichtelijk maken voortgang en resultaten Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaat- gegevens Gegevens met betrekking tot de voortgang van het leerproces van de leerling, denk aan OPP, observaties, evaluatiegesprekken (BusinessObject) Onderwijs begeleidingsg- egevens Leraren bespreken de voortgang van de leerling op basis van toetsresultaten en stellen rapporten op, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn niveau en passende leerroute. Leraren hebben inzicht in de voortgang via het leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessProcess) Monitoren en begeleiden voortgang Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Functionaliteit voor het tonen van de voortgang van een leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportage voortgangsge- gevens AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:07:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:07:51 CEST


Details ArchiMate-element Voortgang leerproces
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-6c7fa055-61d8-4b81-b2f3-4a93cf1c1ec3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-6c7fa055-61d8-4b81-b2f3-4a93cf1c1ec3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Voortgang leerproces
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 6c7fa055-61d8-4b81-b2f3-4a93cf1c1ec3
Original ID  : id-6c7fa055-61d8-4b81-b2f3-4a93cf1c1ec3
Semanticsearch  : voortgang leerproces