Procesmodel Aanmelding - Verwerken aanmelding

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Aanmelding - Verwerken aanmelding
Procesmodel Aanmelding - Verwerken aanmelding
Het doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom, uitstroom Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. * Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden. * Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt. * Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald * PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk * VO: Aanmelding voor de schoolvakantie. * Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt. (BusinessFunction) Aanmelding Het verwerken van de melding in de administratie (LAS) van de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Verwerken aanmelding Het in ontvangst nemen van de aanmelding van een leerling die zich wilt aanmelden voor het onderwijsaanbod op de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Ontvangen aanmelding Het vastleggen van een aanmelding bij de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Registreren aanmelding Het vaststellen van de validiteit van de aangeleverde gegevens. (BusinessProcess) Valideren aanmeldgegevens Het formeel terugkoppelen dat de aanmelding geregistreerd is en verder in behandeling genomen wordt. (BusinessProcess) Bevestigen aanmelding Het op basis van identificerende gegevens of een leelring al beken is bij DUO. (BusinessProcess) Indienen identificatieverzoek DUO BusinessEvent Aanmeldproces vastgesteld BusinessEvent Aanmeldgegevens aangeleverd Gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling, zodat de onderwijsinstelling de leerling of student kan aanmelden. (BusinessObject) Aanmeldgegevens Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder BusinessEvent Aanmelding geregistreerd TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship - W TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssociationRelationship omvat AssociationRelationship betreft AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship omvat AssociationRelationship verantwoord- elijk voor Deze svg is op 13-01-2024 19:38:01 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-01-2024 19:38:01 CET
Legenda
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Aanmelding - Verwerken aanmelding
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-6c8cbb1d-6fc3-4ca09-6f77-5e893a5d7b5
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Aanmelding - Verwerken aanmelding
Documentatie  : Detailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Verwerken aanmelding" binnen de bedrijfsfunctie "Aanmelding".
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 6c8cbb1d-6fc3-4ca09-6f77-5e893a5d7b5
Object ID_nl  : 6c8cbb1d-6fc3-4ca09-6f77-5e893a5d7b5
Original ID  : id-6c8cbb1d6fc34ca096f775e893a5d7b5
Semanticsearch  : procesmodel aanmelding - verwerken aanmelding
Elementen  : 
Relaties  :