Nationaliteit en geboorteplaats

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Nationaliteit en geboorteplaats
Beschrijving
Nationaliteit en geboorteplaats van de leerling


Contextdiagram
FORA
Nationaliteit en geboorteplaats van de leerling (BusinessObject) Nationaliteit en geboorteplaats Het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren. (BusinessFunction) Zorgbegeleidi- ng en- coördinatie Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. * Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling; * Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte; * Onderwijsondersteuning op maat; * Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding. Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden. (BusinessFunction) Organisatie passend onderwijs BusinessRole SaaS aanbieder leerlingadmini- stratie Overdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessFunction) Overstap Persoonsgegevens, gegevens over eerder onderwijs en andere relevante gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling bij de inschrijving. (BusinessObject) Inschrijfgegev- ens Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. * Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden. * Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt. * Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald * PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk * VO: Aanmelding voor de schoolvakantie. * Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt. (BusinessFunction) Aanmelding Plaatsnaam waar de geboorte geregistreerd is. (DataObject) Geboorteplaats Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegeve- nsbeheer DataObject Nationaliteit Groep met persoonsgegevens en persoonlijke gegevens van leerlingen. (Grouping) Leerling AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship RW AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship - W RealizationRelationship AccessRelationship - W RealizationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 24-01-2024 10:06:32 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 24-01-2024 10:06:32 CET


Details ArchiMate-element Nationaliteit en geboorteplaats
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-6d0fde14-11cd-4913-9a13-690b68240aae
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-6d0fde14-11cd-4913-9a13-690b68240aae
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Nationaliteit en geboorteplaats
Beschikbaarheid  :  Midden
Integriteit  :  Hoog
Vertrouwelijkheid  :  Midden
Onderwijsbegrippen_nl  :  Nee
Persoonsgegevens  :  Niet ingevuld
Gegevenscategorie  :  Niet ingevuld
Domein  :  Niet ingevuld
Object ID  :  6d0fde14-11cd-4913-9a13-690b68240aae
Object ID_nl  : 6d0fde14-11cd-4913-9a13-690b68240aae
Original ID  :  id-6d0fde14-11cd-4913-9a13-690b68240aae
Semanticsearch  : nationaliteit en geboorteplaats