Informatiemodel Bedrijfsvoering - PR en communicatie

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering - PR en communicatie
Informatiemodel Bedrijfsvoering - PR en communicatie
Het ervoor zorgdragen dat de onderwijsorganisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) PR en communicatie Het werven van nieuwe leerlingen. (BusinessFunction) Leerlingwerving Het communiceren met doelgroepen en externe relaties. (BusinessFunction) Externe communicatie Het in- en/of extern verspreiden van nieuwsberichten en andere updates. (BusinessFunction) Communicatie van nieuws en updates Klantrelatiebeheer (CRM) (BusinessFunction) Beheer van relaties en externe betrekkingen Mededelingen, vaak op een specifiek gebied, die aan een bekende relatie worden gedaan. (BusinessFunction) Gerichte communicatie Gegevens waarmee een externe relatie kan worden geidentificeerd en geadresseerd. (BusinessObject) Contactgegevens externe relaties Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een communicatiemiddel is een middel om een boodschap over te brengen bij een doelgroep. (BusinessObject) Communicatiemiddel Een communicatievorm is een manier waarop de school communiceert met ouders en/of leerlingen. (BusinessObject) Communicatievorm Een individu of organisatie waarmee de instelling een relatie onderhoudt. (BusinessObject) Externe relatie Een potentiële leerling. (BusinessObject) Prospect Een specifieke groep die de instelling wil bereiken. (BusinessObject) Doelgroep Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Een persoon die actief heeft gereageerd op een vacature door zijn of haar interesse in een bepaalde functie binnen een organisatie kenbaar te maken. Sollicitanten dienen vaak een sollicitatiebrief en cv in en nemen deel aan selectieprocedures om in aanmerking te komen voor de positie. (BusinessObject) Sollicitant Een communicatiestrategie bepaalt hoe een boodschap bij de beoogde doelgroep terecht moet komen. (BusinessObject) Communicatiestrategie Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship onderdeel van AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship gericht op AssociationRelationship heeft AssociationRelationship onderdeel van SpecializationRelationship AssociationRelationship wordt potentieel SpecializationRelationship AssociationRelationship verantwoord- elijk voor SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship wordt potentieel AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship met Deze svg is op 14-05-2024 18:56:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:25 CEST
Legenda
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Bedrijfsvoering - PR en communicatie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-6e258e42-5a1f-432aa-31c2-b3f70f9b7af
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Bedrijfsvoering - PR en communicatie
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot PR en communicatie binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 6e258e42-5a1f-432aa-31c2-b3f70f9b7af
Original ID  : id-6e258e425a1f432aa31c2b3f70f9b7af
Semanticsearch  : informatiemodel bedrijfsvoering - pr en communicatie
Elementen  : 
Relaties  :