Buiten- en tussenschoolse opvang

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Buiten- en tussenschoolse opvang
Beschrijving
Het verzorgen van (professionele) opvang voor en na schooltijden en tussen de middag.Details ArchiMate-element Buiten- en tussenschoolse opvang
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-6e3a5304-0f36-4da3-a7cc-96d60e9f41af
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-6e3a5304-0f36-4da3-a7cc-96d60e9f41af
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Buiten- en tussenschoolse opvang
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : PO
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Hoofdbedrijfsfunctie
Object ID  : 6e3a5304-0f36-4da3-a7cc-96d60e9f41af
Original ID  : id-6e3a5304-0f36-4da3-a7cc-96d60e9f41af
Semanticsearch  : buiten- en tussenschoolse opvang