Bureau leerplicht

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessRoles > Bureau leerplicht
Beschrijving
Gemeentelijke leerplichtambtenarenDetails ArchiMate-element Bureau leerplicht
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-6e633549-5350-4bbc-9e63-78235dae20db
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-6e633549-5350-4bbc-9e63-78235dae20db
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Bureau leerplicht
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Rol
FORA-type  : Rol
Object ID  : 6e633549-5350-4bbc-9e63-78235dae20db
Original ID  : id-6e633549-5350-4bbc-9e63-78235dae20db
Semanticsearch  : bureau leerplicht