Materiaalontwikkeling

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Materiaalontwikkeling
ArchiMate-element Materiaalontwikkeling
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-6fe42208-bc17-47fe-bef8-8b857853325f
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Materiaalontwikkeling
Documentatie  : Het maken van leermaterialen (waaronder toetsmateriaal) en/of samenstellen van bestaand materiaal en het delen van dit materiaal met anderen.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 6fe42208-bc17-47fe-bef8-8b857853325f
Object ID_nl  : 6fe42208-bc17-47fe-bef8-8b857853325f
Original ID  : id-6fe42208-bc17-47fe-bef8-8b857853325f
Semanticsearch  : materiaalontwikkeling
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het maken van leermaterialen (waaronder toetsmateriaal) en/of samenstellen van bestaand materiaal en het delen van dit materiaal met anderen. (BusinessFunction) Materiaalontwi- kkeling Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprog- ramma Functionaliteit voor het opnemen, beheren en publiceren van video's. (ApplicationFunction) Beheer videocontent Functionaliteit voor het op basis van beschikbare leermaterialen samenstellen van lesstof en het geven van toegang tot deze lesstof aan leerlingen. (ApplicationFunction) Lesstof beheerfunctie Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Presentatie managementd- ashboard en- overzichten Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen,onderhouden en ontsluiten van materialen, zoals teksten, afbeeldingen, geluid of video, die kunnen worden ingezet voor onderwijsdoeleinden. (ApplicationFunction) Beheer leermaterialen Functionaliteit voor het importeren, aanmaken en onderhouden van toetsen (incl. toetsitems). (ApplicationFunction) Beheer toetsgegevens Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoor- bereiding AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 28-09-2023 07:01:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-09-2023 07:01:36 CEST