Grondstof

Beschrijving
Voor grondstof-standaarden moeten nog meer specificaties en activiteiten worden uitgevoerd om interoperabiliteit te kunnen realiseren. Dit vergt specialistische kennis.Details ArchiMate-element Grondstof
Elementtype  : Grouping
Element-id  : FORA/id-701fd29e-991b-41f08-4f57-7af58404c5f
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-701fd29e-991b-41f08-4f57-7af58404c5f
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Grondstof
SWC type  :  Groep
SWC subtype  :  Gradaties
SWC status  :  In gebruik
Object ID  :  701fd29e-991b-41f08-4f57-7af58404c5f
Object ID_nl  : 701fd29e-991b-41f08-4f57-7af58404c5f
Original ID  :  id-701fd29e991b41f084f577af58404c5f
Semanticsearch  : grondstof