Beheer aan- en afwezigheidsgegevens

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer aan- en afwezigheidsgegevens
ArchiMate-element Beheer aan- en afwezigheidsgegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-70d930d2-aa8f-4772-9661-84a5320bd580
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer aan- en afwezigheidsgegevens
Documentatie  : Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van aan- en afwezigheidsgegevens (incl. (langdurig) verzuim) van leerlingen.
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 70d930d2-aa8f-4772-9661-84a5320bd580
Object ID_nl  : 70d930d2-aa8f-4772-9661-84a5320bd580
Original ID  : id-70d930d2-aa8f-4772-9661-84a5320bd580
Semanticsearch  : beheer aan- en afwezigheidsgegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van aan- en afwezigheidsgegevens (incl. (langdurig) verzuim) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer aan- en afwezigheidsg- egevens Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) DataObject Absentiemeldi- ng gegevens De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO DataObject Verzuimgegev- ens DataObject Aan- en afwezigheidsg- egevens Het registreren, analyseren en monitoren van afwezigheid, en het in gang zetten van verzuimmaatregelen teneinde het verzuim van leerlingen te minimaliseren en te voldoen aan de wet op de leerplicht en kwalificatieplicht. (BusinessFunction) Verzuimcoördi- natie Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier AggregationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W ServingRelationship AccessRelationship - W Deze svg is op 30-11-2023 01:09:08 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-11-2023 01:09:08 CET