Inschrijving

ArchiMate-element Inschrijving
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-72b62851-d625-4a3bb-6d16-d490efb43bc
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Inschrijving
Documentatie  : De inschrijving van een leerling bij een school.
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Hoog
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Overeenkomst
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Bewaartermijn  : Minimaal 5 jaar na uitschrijving
Object ID  : 72b62851-d625-4a3bb-6d16-d490efb43bc
Object ID_nl  : 72b62851-d625-4a3bb-6d16-d490efb43bc
Original ID  : id-72b62851d6254a3bb6d16d490efb43bc
Semanticsearch  : inschrijving
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) aanmeldingen, inschrijvingen en uitschrijvingen. (ApplicationFunction) Beheer aanmeldings- /inschrijvings- /uitschrijvings- gegevens BusinessProcess Plaatsen leerling BusinessProcess Bevestigen inschrijving BusinessProcess Definitief maken aanmelding Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Driver Art. 18 Leerplichtwet 1969 - Kennisgeving in- en uitschrijvingen BusinessObject Uitschrijfbewij- s voor ontvangende instelling Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskund- ig rapport (ontvangende instelling) DataObject Gegevens ihkvinschrijving Driver Art. 4a Leerplichtwet 1969 - Inschrijving Definitief maken aanmelding (BusinessProcess) Registreren inschrijving BusinessProcess Inschrijven leerling Een niveau is een aanduiding voor een kwalificerende eigenschap van een onderwijseenheid. Voldoende niveau aan het eind van een onderwijseenheid geeft toegang tot een hoger niveau. (BusinessObject) Niveau Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesl- uit Persoonsgegevens, gegevens over eerder onderwijs en andere relevante gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling bij de inschrijving. (BusinessObject) Inschrijfgegev- ens De overgang van een leerling van de ene naar de andere andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessObject) Overstap AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship - W InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat bij ontvangende school Deze svg is op 08-06-2023 06:51:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 08-06-2023 06:51:21 CEST