Inschrijving

Beschrijving
De inschrijving van een leerling bij een school.


Contextdiagram
FORA
De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving Het indelen van een leerling in een groep of klas. (BusinessProcess) Plaatsen leerling Het opvragen van aanvullende gegevens om de inschrijving compleet te maken. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende inschrijfgegev- ens Het formeel terugkoppelen dat de inschrijving is vastgelegd en in behandeling genomen wordt. (BusinessProcess) Bevestigen inschrijving Het definitef maken van de aanmelding in de administratie (LAS) van de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Definitief maken aanmelding Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Het overdragen van de inschrijfgegevens aan DUO t.b.v. het landelijk Register Onderwijsdeelnemers (ROD) (BusinessProcess) Aanleveren inschrijfgegev- ens aan DUO Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Driver Art. 18 Leerplichtwet 1969 - Kennisgeving in- en uitschrijvingen BusinessObject Uitschrijfbewij- s voor ontvangende instelling Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskund- ig rapport (ontvangende instelling) Driver Art. 4a Leerplichtwet 1969 - Inschrijving Het definitief maken van een aanmelding in de vorm van een inschrijving bij de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Registreren inschrijving Het inschrijven van een natuurlijk persoon bij een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Inschrijven leerling Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Een niveau is een aanduiding voor een kwalificerende eigenschap van een onderwijseenheid. Voldoende niveau aan het eind van een onderwijseenheid geeft toegang tot een hoger niveau. (BusinessObject) Niveau De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesl- uit De overgang van een leerling van de ene naar de andere andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessObject) Overstap AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat bij ontvangende school Deze svg is op 14-05-2024 19:07:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:07:23 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Inschrijving
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-72b62851-d625-4a3bb-6d16-d490efb43bc
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-72b62851-d625-4a3bb-6d16-d490efb43bc
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Inschrijving
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Hoog
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Overeenkomst
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Bewaartermijn  : Minimaal 5 jaar na uitschrijving
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 72b62851-d625-4a3bb-6d16-d490efb43bc
Original ID  : id-72b62851d6254a3bb6d16d490efb43bc
Semanticsearch  : inschrijving