Subsidie

Beschrijving
De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.Details ArchiMate-element Subsidie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-73bc4db2-34ed-4baeb-2629-2a1eabb55bc
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-73bc4db2-34ed-4baeb-2629-2a1eabb55bc
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Subsidie
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Bedrijfsvoering
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 73bc4db2-34ed-4baeb-2629-2a1eabb55bc
Object ID_nl  : 73bc4db2-34ed-4baeb-2629-2a1eabb55bc
Original ID  : id-73bc4db234ed4baeb26292a1eabb55bc
Semanticsearch  : subsidie