Rapportagefunctie resultaatgegevens

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Rapportagefunctie resultaatgegevens
ArchiMate-element Rapportagefunctie resultaatgegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-73e7061f-2ac6-43c8-aa1f-05e27727f24a
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Rapportagefunctie resultaatgegevens
Documentatie  : Functionaliteit voor het rapporteren van resultaten van toetsen en opdrachten in verschillende soorten overzichten voor individuele leerlingen en groepen.
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 73e7061f-2ac6-43c8-aa1f-05e27727f24a
Object ID_nl  : 73e7061f-2ac6-43c8-aa1f-05e27727f24a
Original ID  : id-73e7061f-2ac6-43c8-aa1f-05e27727f24a
Semanticsearch  : rapportagefunctie resultaatgegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Functionaliteit voor het rapporteren van resultaten van toetsen en opdrachten in verschillende soorten overzichten voor individuele leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie resultaatgege- vens Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijseval- uatie Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat De uitslag is in het geval van een eindexamen het vaststellen of de kandidaat al dan niet is geslaagd. (BusinessObject) Uitslag Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making). Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business Intelligence Systeem De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) De slaag-zakregeling is het geheel van regels, door de wetgever opgesteld, op grond waarvan wordt bepaald of de kandidaat al dan niet is geslaagd voor het eindexamen. (BusinessObject) Slaag- zakregeling ServingRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship - W Deze svg is op 30-09-2023 22:28:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-09-2023 22:28:30 CEST