RIO Informatiemodel

ArchiMate-modellen > FORA > Constraints > RIO Informatiemodel
Beschrijving
Met Register voor onderwijsinstellingen kunnen onderwijsinstellingen het wie, wat, waar en hoe van de eigen organisatieonderdelen registreren.


Contextdiagram
FORA
Met [[Register voor onderwijsinstellingen]] kunnen onderwijsinstellingen het wie, wat, waar en hoe van de eigen organisatieonderdelen registreren. (Constraint) RIO Informatiemod- el Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Service van het [[RIO Register]] waarmee afnemende partijen informatie kunnen ophalen over het onderwijs dat een onderwijsaanbieder levert. (ApplicationService) Services over opleidingseen- heden en kenmerken Om ervoor te zorgen dat de uitgewisselde gegevens juist zijn en op de juiste manier worden gebruikt, met de juiste betekenis, dienen er zeer goede afspraken gemaakt te worden. De afspraken over het meervoudig gebruik van gegevens en de (sectorale) gegevensuitwisseling zijn vastgelegd in informatiemodellen. (Grouping) Informatiemod- el Service van het [[RIO Register]] waarmee afnemende partijen informatie kunnen ophalen over de interne organisatiestructuur van een onderwijsorganisatie. (ApplicationService) Services over organisatorisc- he eenheden en relaties Service van het [[RIO Register]] waarmee afnemende partijen informatie kunnen ophalen over onderwijslocaties. (ApplicationService) Services over onderwijslocat- ies en gebruik AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:53:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:53:56 CEST


Details ArchiMate-element RIO Informatiemodel
ArchiMate_Constraint.png
Elementtype  : Constraint
Element-id  : FORA/id-742927ae-0229-4046-abd1-8e3b5e45a041
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-742927ae-0229-4046-abd1-8e3b5e45a041
ArchiMate-model  : FORA
Label  : RIO Informatiemodel
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Standaard
FORA-type  : Standaard
Object ID  : 742927ae-0229-4046-abd1-8e3b5e45a041
Original ID  : id-742927ae-0229-4046-abd1-8e3b5e45a041
Semanticsearch  : rio informatiemodel