Individueel Leerplan

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Individueel Leerplan
Beschrijving
​Leerplan is het persoonlijke leerplan (leerlijn); invulling op leerlingniveau.


Contextdiagram
FORA
Leerplan is het persoonlijke leerplan (leerlijn); invulling op leerlingniveau. (BusinessObject) Individueel Leerplan Instructie geven aan leerlingen. Opdrachten toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen. (BusinessProcess) Uitvoeren les Het klaarzetten van arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal voor individuele leerlingen of groepen. (BusinessProcess) Aanbieden leermateriaal Functionaliteit voor het maken en onderhouden van leerlijnen / leerarrangementen bestaande uit onderwijsactiviteiten uit het beschikbare aanbod voor individuele leerlingen (Individueel leerplan) en groepen (Groepsplan). (ApplicationFunction) Beheer leerlijngegeve- ns Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Het (aanvullend) begeleiden van individuen met specifieke behoeften. (BusinessProcess) Begeleiden individuele leerlingen Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship Deze svg is op 20-04-2024 13:19:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2024 13:19:59 CEST


Details ArchiMate-element Individueel Leerplan
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-76752765-aa88-4b36b-6fe6-da63bfe37a1
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-76752765-aa88-4b36b-6fe6-da63bfe37a1
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Individueel Leerplan
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Overeenkomst
Domein  : Onderwijs
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Afgeleid van  : https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-orientatie/lexicon/leerlijn/
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 76752765-aa88-4b36b-6fe6-da63bfe37a1
Object ID_nl  : 76752765-aa88-4b36b-6fe6-da63bfe37a1
Original ID  : id-76752765aa884b36b6fe6da63bfe37a1
Semanticsearch  : individueel leerplan