SAML

ArchiMate-element SAML
ArchiMate_Constraint.png
Elementtype  : Constraint
Element-id  : FORA/id-777e6f9d-c9eb-4b3e-8a76-0d5599dffa23
ArchiMate-model  : FORA
Label  : SAML
Documentatie  : Security Assertion Markup Language (SAML) is een op XML gebaseerde standaard voor het uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens tussen domeinen. (bron: Wikipedia)
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Standaard
Object ID  : 777e6f9d-c9eb-4b3e-8a76-0d5599dffa23
Object ID_nl  : 777e6f9d-c9eb-4b3e-8a76-0d5599dffa23
Original ID  : id-777e6f9d-c9eb-4b3e-8a76-0d5599dffa23
Semanticsearch  : saml
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Security Assertion Markup Language (SAML) is een op XML gebaseerde standaard voor het uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens tussen domeinen. (bron: Wikipedia) (Constraint) SAML Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Service van federatiehubs zoals [[Entree Federatie]] en SurfConext voor Identity providers van onderwijsinstellingen, waarmee de feitelijke authenticatie van gebruikers wordt afgehandeld (ApplicationService) Services voor identity providers Systeem of geheel van systemen en modules dat Authenticatie van gebruikers uitvoert aan de hand van een Authenticatiemiddel. Bron: ECK D&T 2.1 (ApplicationComponent) Authenticaties- ysteem Voor grondstof-standaarden moeten nog meer specificaties en activiteiten worden uitgevoerd om interoperabiliteit te kunnen realiseren. Dit vergt specialistische kennis. (Grouping) Grondstof Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Standaard SAML authenticatieservice die Netwerkproviders, Service providers en Uitgevers kunnen aanroepen om de identiteit en authenticatie van hun gebruikers te verifieren. Basispoort levert het Basispoort ID, het ECK ID (indien beschikbaar) en of de gebruiker vanaf school toegang verzoekt of niet. (ApplicationService) BP Authenticatie service AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 29-11-2023 13:56:58 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 29-11-2023 13:56:58 CET