DUO

Beschrijving
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering.


Contextdiagram
FORA
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Gemeenten (BusinessRole) Gemeente Algemene vereniging schoolleiders, stichting van het onderwijs, onderwijsbestuurdersvereniging (OBV), BvPO, VKBBO, bestuurdersvereniging VO, VTOI? (BusinessRole) Organisatiebe- stuur Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. PO raad, VO raad en MBO raad (BusinessRole) Sectorraad Alle relevante publieke communicatie vanuit school (website) en andere partijen (bv. Venster, scholen op dekaart), ook de schoolgids (wet op de expertisecentra). (BusinessRole) Publiek Gemeentelijke leerplichtambtenaren (BusinessRole) Bureau leerplicht De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs Leveranciers van ict-middelen zoals computers, laptops, netwerk voorzieningen, WIFI, maar ook beheer en onderhoud (BusinessRole) Externe ict- leverancier Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het [[Kerndepartement OCW]], [[DUO]] en de [[Inspectie van het Onderwijs]]. (BusinessActor) Ministerie van OCW Raad van toezicht, of ander bovenbestuurlijk gremium (BusinessRole) Raad van Toezicht 78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkin- gsverband passend onderwijs versturen van scholenplan van gemeente naar DUO (scholenplan -> "plan van nieuwe scholen") (FlowRelationship) subsidieregels voor bestuurlijke organisatie (FlowRelationship) bekostiging van de school en gegevensuitwisseling daar omheen (FlowRelationship) gegevensoverdracht DUO aan raden t.b.v. Vensters, scholen op de kaart e.d. (FlowRelationship) bekostiging van de school en gegevensuitwisseling daar omheen (FlowRelationship) gegevensleveranties aan DUO (FlowRelationship) instellinggegevens voor DUO (FlowRelationship) data beschikbaar gesteld door DUO (FlowRelationship) leerling gegevens t.b.v. DUO (FlowRelationship) uitwisseling verzuimgegevens tussen DUO en gemeente, inclusief verzuimloket (FlowRelationship) gegevensuitwisseling DUO en inspectie (FlowRelationship) gegevens publicaties van DUO (FlowRelationship) Richtlijnen voor gebruik van DUO-voorzieningen door ict-leveranciers (FlowRelationship) aanmelden school / opleiding bij DUO (FlowRelationship) Ict-samenwerking met DUO en bekostiging (FlowRelationship) financiering DUO door OCW (FlowRelationship) subsidies aan sectorraden (FlowRelationship) alle data uitwisseling met DUO (FlowRelationship) verantwoording naar DUO (FlowRelationship) wetgeving van OCW voor DUO (FlowRelationship) gegevensleveranties aan raden plus beleid (FlowRelationship) ministeriële goedkeuring voor school / opleiding (FlowRelationship) gegevens t.b.v. inspectie (FlowRelationship) financiering passend onderwijs (FlowRelationship) dataleveranties van DUO Geagggregeerde leerlinggegevens (FlowRelationship) aansturing DUO door OCW (FlowRelationship) Ict-samenwerking met DUO en bekostiging (FlowRelationship) DUO-beleid voor school (FlowRelationship) Deze svg is op 14-05-2024 18:55:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:21 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element DUO
ArchiMate_Actor.png
Elementtype  : BusinessActor
Element-id  : FORA/id-77b9efa9-9aa4-4127-84b4-79be75908667
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-77b9efa9-9aa4-4127-84b4-79be75908667
ArchiMate-model  : FORA
Label  : DUO
FORA-type  : Actor
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Organisatie
Object ID  : 77b9efa9-9aa4-4127-84b4-79be75908667
Original ID  : id-77b9efa9-9aa4-4127-84b4-79be75908667
Semanticsearch  : duo