Beheer incidentgegevens

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer incidentgegevens
Beschrijving
Functionaliteit voor het registreren en onderhoud van gegevens (wie, wat waar, wanneer, waarmee, waarom) omtrent incidenten, d.w.z. gebeurtenissen die de gang van zaken in de context van de school verstoren.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het registreren en onderhoud van gegevens (wie, wat waar, wanneer, waarmee, waarom) omtrent incidenten, d.w.z. gebeurtenissen die de gang van zaken in de context van de school verstoren. (ApplicationFunction) Beheer incidentgegev- ens Het vastleggen van het wat, wanneer, wie, waar, waarmee, en waarom van gebeurtenissen die de gang van zaken in school verstoren of zouden kunnen verstoren. (cf. Definities van incidenten in het onderwijs - Advies, Mooij & De Wit (2009) i.o.v. Min.OCW) (BusinessFunction) Incidentregistr- atie Systeem voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen (leerlingen, ouders en/of medewerkers). (ApplicationComponent) Veiligheidsma- nagementsyst- eem Het (periodiek) rapporteren over de veiligheidssituatie op school, ter evaluatie van het bestaande veiligheidsbeleid of ter onderbouwing van nieuw veiligheidsbeleid. (BusinessFunction) Veiligheidsrap- portage Het periodiek monitoren of leerlingen, personeel en eventueel ouders zich veilig voelen in de context van de leer- of werkomgeving. (BusinessFunction) Veiligheidsmo- nitoring Een gebeurtenis die de gang van zaken in de context van de school kan verstoren. (BusinessObject) Incident Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:07:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:07:00 CEST


Details ArchiMate-element Beheer incidentgegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-77bf6c36-e003-429fa-9112-75db57cb92c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-77bf6c36-e003-429fa-9112-75db57cb92c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer incidentgegevens
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 77bf6c36-e003-429fa-9112-75db57cb92c
Original ID  : id-77bf6c36e003429fa911275db57cb92c
Semanticsearch  : beheer incidentgegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions