Langdurig relatief verzuim

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Langdurig relatief verzuim
Beschrijving
Relatief verzuim waarbij de leerling minimaal 4 aaneengesloten schoolweken (28 kalenderdagen) continu afwezig is.Details ArchiMate-element Langdurig relatief verzuim
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-78eccff5-9790-465ca-884d-cd96831d436
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-78eccff5-9790-465ca-884d-cd96831d436
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Langdurig relatief verzuim
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Procesmodellering
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 10-4-2023
Externe verwijzing  : https://duo.nl/zakelijk/images/voorbeeld-melden-16-uur-in-4-weken-en-lrv.pdf
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 78eccff5-9790-465ca-884d-cd96831d436
Original ID  : id-78eccff59790465ca884dcd96831d436
Semanticsearch  : langdurig relatief verzuim