Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a)
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a)
Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Aanmelding Het verwerken van de melding in de administratie (LAS) van de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Verwerken aanmelding Het inwinnen van extra informatie die gebruikt worden om de aanmelding te verreiken qua informatie. (BusinessProcess) Inwinnen aanvullende gegevens Driver Art. 40 WEC - Toelating en verwijdering van leerlingen Driver Art. 40 WPO - Toelating en verwijdering van leerlingen Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding BusinessObject Aanmeldformulier BusinessObject Voortraject BusinessObject Intakeverslag BusinessObject Bewijsstukken niet- Nederlandse culturele achtergrond Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskundig rapport (ontvangende instelling) Driver Art. 8.8 WVO - Aanmelding en toelating Driver Art. 8.10 WVO - Te verstrekken gegevens bij toelating Het inschrijven van een toegelaten leerling in de leerlingenadministratie van de school. (BusinessFunction) Inschrijving Het inschrijven van een natuurlijkpersoon bij een onderwijs instelling. (BusinessProcess) Inschrijven leerling Driver Art. 8.12 WVO - Inschrijving en uitschrijving De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskundig rapport (ontvangende instelling) BusinessObject Uitschrijfbewijs voor ontvangende instelling Driver Art. 42 WPO - Onderwijskundig rapport en schooladvies De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesluit Het beslissen over de toelating van een leerling. (BusinessFunction) Toelating Het bepalen of een leerling toegelaten wordt op een onderwijsinstelling. Op basis van diverse bronnen wordt er een toetsing uitgevoerd. (BusinessProcess) Bepalen toelating leerling BusinessProcess Definitief maken aanmelding Driver Art. 40 WEC - Toelating en verwijdering van leerlingen Driver Art. 40 WPO - Toelating en verwijdering van leerlingen Driver Art. 8.8 WVO - Aanmelding en toelating Driver Art. 8.10 WVO - Te verstrekken gegevens bij toelating BusinessObject Bewijsstukken bekostiging leerling BusinessObject Bewijsstukken niet- Nederlandse culturele achtergrond Driver Art. 12 Besluit Beskostiging WPO 2022 Driver Art. 11 Besluit Beskostiging WEC 2022 BusinessObject Inschrijfmelding door ontvangende instelling Het doen instromen van leerlingen in de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Instroom InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 30-09-2023 20:39:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-09-2023 20:39:27 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-797633eb-70ae-429b8-ccb8-68a504e2ed1
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a)
ArchiMate-gezichtspunt  : Verwerkingsactiviteiten
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Scope  : Instelling
Viewpoint  : Verwerkingsactiviteiten
Viewtype  : Detail
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 797633eb-70ae-429b8-ccb8-68a504e2ed1
Object ID_nl  : 797633eb-70ae-429b8-ccb8-68a504e2ed1
Original ID  : id-797633eb70ae429b8ccb868a504e2ed1
Semanticsearch  : verwerkingsactiviteiten aanmelding toelating inschrijving (a)
Elementen  : 
Relaties  :