Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (b)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (b)
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (b)
De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesluit BusinessObject Inschrijfmelding door ontvangende instelling BusinessObject Aanmeldformulier BusinessObject Voortraject BusinessObject Intakeverslag BusinessObject Bewijsstukken niet- Nederlandse culturele achtergrond Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskundig rapport (ontvangende instelling) BusinessObject Uitschrijfbewijs voor ontvangende instelling DataObject Aanmeldgegevens leerling DataObject Voornaam leerling DataObject Voorletters leerling DataObject Geboortedatum leerling DataObject Achternaam leerling DataObject Geslacht leerling DataObject Contactgegevens ouder DataObject Voornaam ouder DataObject Voorletters ouder DataObject Geboortedatum ouder DataObject Achternaam ouder DataObject Geslacht ouder DataObject Titulatuur ouder DataObject Adres ouder DataObject Telefoonnummer ouder DataObject E-mailadres ouder DataObject Intakegegevens leerling DataObject Gegevens niet-Nederlandse culturele achtergrond DataObject Bewijsstukken die noodzakelijk zijn voor de bekostiging van niet- Nederlandse culturele achtergrond leerlingen ArchiMateNote Welke gegevens dit precies betreft, moet nog nader gespecificeerd worden. DataObject Voortrajectgegevens leerling DataObject Kopie diploma DataObject Cijferlijst vooropleiding DataObject Uitslag (beroepskeuze)test- en DataObject Gegevens inschrijfmelding DataObject Uitschrijfbewijsgeg- evens DataObject Administratieve gegevens OKR DataObject Voornaam leerling DataObject Telefoonnummer ouder DataObject Achternaam ouder DataObject Geslacht ouder DataObject BSN/PGN leerling DataObject Geboortedatum ouder DataObject Voornaam ouder DataObject Achternaam leerling DataObject Adres ouder DataObject Administratieve schoolgegevens DataObject Titulatuur ouder DataObject E-mailadres leerling DataObject Contactpersoon school DataObject Geboortedatum leerling DataObject Geslacht leerling DataObject E-mailadres ouder DataObject Adres leerling DataObject Voorletters ouder DataObject Telefoonnummer leerling DataObject Voorletters leerling DataObject Gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring (OKR) DataObject Schooladvies DataObject Onderwijsloopbaan DataObject Onderwijsresultaten Driver Art. 3 Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegev- ens Driver Art. 4 Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegev- ens DataObject Gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag (OKR) DataObject Gedragbeschrijving DataObject Leer-/werkhouding DataObject Sociaal-emotionele problematiek Driver Art. 5 Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegev- ens DataObject Gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding (OKR) DataObject Belemmeringen DataObject Gediagnosticeerde beperkingen DataObject Toegekende begeleiding DataObject Ingrijpende gebeurtenissen DataObject Thuissituatie Driver Art. 6 Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegev- ens DataObject Verzuimgegevens (OKR) DataObject Relatief verzuim Driver Art. 7 Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegev- ens DataObject Gegevens toelatingsbesluit AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:06:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:06:54 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (b)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-79a264c7-f496-46928-8534-8d9ec90a3d4
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (b)
ArchiMate-gezichtspunt  : Verwerkingsactiviteiten
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Scope  : Instelling
Viewpoint  : Verwerkingsactiviteiten
Viewtype  : Detail
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 79a264c7-f496-46928-8534-8d9ec90a3d4
Original ID  : id-79a264c7f4964692885348d9ec90a3d4
Semanticsearch  : verwerkingsactiviteiten aanmelding toelating inschrijving (b)
Elementen  : 
Relaties  :