Uitwisselen leerlinginformatie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Uitwisselen leerlinginformatie
ArchiMate-element Uitwisselen leerlinginformatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-79cc0565-32f3-47b9-972b-a367082183c9
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Uitwisselen leerlinginformatie
Documentatie  : Informatie-uitwisseling met bijvoorbeeld een samenwerkingsverband over de leerontwikkeling van leerlingen.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 79cc0565-32f3-47b9-972b-a367082183c9
Object ID_nl  : 79cc0565-32f3-47b9-972b-a367082183c9
Original ID  : id-79cc0565-32f3-47b9-972b-a367082183c9
Semanticsearch  : uitwisselen leerlinginformatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Informatie-uitwisseling met bijvoorbeeld een samenwerkingsverband over de leerontwikkeling van leerlingen. (BusinessFunction) Uitwisselen leerlinginforma- tie De onderwijsadministratie is binnen een onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de correcte registratie van gegevens over een onderwijsvolger. Deze verantwoordelijkheid ligt niet altijd (alleen) bij een aparte afdeling binnen de onderwijsinstelling te liggen (BusinessRole) Afdeling onderwijsadmi- nistratie Distributeurs van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve distributeur Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens. (ApplicationFunction) Uitwisseling leerlinggegeve- ns Uitgevers van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve uitgever 78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkin- gsverband passend onderwijs De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven. (BusinessRole) Ontvangende instelling De latende instelling is de laatste [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] een opleiding heeft gevolgd. (BusinessRole) Latende instelling De standaard UWLR client waarmee Basispoort de gegevens van leerlingen, onderwijsinstellingen en medewerkers uitleest bij alle aangesloten LASsen. Uitlezen gebeurt nachtelijk, in batches. (ApplicationFunction) BP Provisioning van leerling-, school- en klasgegevens voor LAS AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 30-11-2023 02:32:11 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-11-2023 02:32:11 CET