Vervaardiging strategisch beleidsplan

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Vervaardiging strategisch beleidsplan
Beschrijving
Het maken en samenstellen van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan is een document dat de strategische koers van de organisatie voor de (middel)langetermijn bevat.


Contextdiagram
FORA
Het maken en samenstellen van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan is een document dat de strategische koers van de organisatie voor de (middel)langetermijn bevat. (BusinessFunction) Vervaardiging strategisch beleidsplan Functionaliteit voor het ontwerpen, vastleggen en beheren van procesbeschrijvingen en het sturen van processen. (ApplicationFunction) Procesmanag- ementfunctie Hat vaststellen van het onderwijs dat wordt aangeboden. (BusinessProcess) Vaststellen onderwijsaanb- od Het bepalen van de strategische koers om de visie van de onderwijsorganisatie te realiseren en het vertalen daarvan naar meer concrete doelstellingen. (BusinessFunction) Strategie en beleid Functionaliteit voor het ontwerpen, vastleggen, beheren en sturen van projecten. (ApplicationFunction) Projectmanag- ementfunctie In het bestuursformatieplan moet het bevoegd gezag aangeven welke functies van welke omvang, aard en niveau op korte en lange termijn noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de onderwijsdoelstellingen. Uit het bestuursformatieplan moet kunnen worden afgeleid welke functies boventallig zijn, voor welke omvang en waarom. Het bestuursformatieplan bevat vervolgens in ieder geval de volgende overzichten: • Het meerjarenformatiebeleid en de prognoses; • Een overzicht van de te besteden middelen en de lumpsumbekostiging; • Een overzicht van de formatieopbouw en andere bestedingsdoelen; • Een overzicht van de besteding van middelen, de vorming van reserves en voorzieningen en de overdracht van formatie. (BusinessObject) Bestuursforma- tieplan Beleid omtrent het aannemen, inzetten en uitstromen van personeel. (BusinessObject) Personeelsbel- eid Het vaststellen van de benodigde onderwijsorganisatie. (BusinessProcess) Vaststellen onderwijsorga- nisatie Het maken en samenstellen van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan is een document dat de strategische koers van de organisatie voor de (middel)langetermijn bevat. (BusinessProcess) Vervaardigen strategisch beleidsplan Functionaliteit voor het ontwerpen, vastleggen, beheren en sturen van programma's. (ApplicationFunction) Programmam- anagementfun- ctie ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:06:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:06:44 CEST


Details ArchiMate-element Vervaardiging strategisch beleidsplan
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-7a349681-fdc7-4887-955b-76482bf454ba
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-7a349681-fdc7-4887-955b-76482bf454ba
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Vervaardiging strategisch beleidsplan
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 7a349681-fdc7-4887-955b-76482bf454ba
Original ID  : id-7a349681-fdc7-4887-955b-76482bf454ba
Semanticsearch  : vervaardiging strategisch beleidsplan