Opstellen en uitvoering ontwikkelingsperspectief(plan)

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Opstellen en uitvoering ontwikkelingsperspectief(plan)
Beschrijving
Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs, en vervolgens het begeleiden van de leerling bij het behalen van deze doelen. De doelen en wensen worden vastgelegd in een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).


Contextdiagram
FORA
Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs, en vervolgens het begeleiden van de leerling bij het behalen van deze doelen. De doelen en wensen worden vastgelegd in een [[Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)]]. (BusinessFunction) Opstellen en uitvoering ontwikkelings- perspectief(pl- an) Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. * Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling; * Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte; * Onderwijsondersteuning op maat; * Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding. Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden. (BusinessFunction) Organisatie passend onderwijs Het begeleiden van de leerling bij het behalen van de doelen uit het ontwikkelingsperspectief. (BusinessProcess) Uitvoeren ontwikkelings- perspectiefplan Functionaliteit voor het maken en onderhouden van gegevens omtrent het ontwikkelingsperspectief(plan) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer ontwikkelings- perspectiefpla- ngegevens Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs. De doelen en wensen worden vastgelegd in een [[Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)]]. (BusinessProcess) Opstellen ontwikkelings- perspectiefplan AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:06:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:06:48 CEST


Details ArchiMate-element Opstellen en uitvoering ontwikkelingsperspectief(plan)
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-7a3dcbdc-4153-4a96-a8a0-2e6ed1557eb3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-7a3dcbdc-4153-4a96-a8a0-2e6ed1557eb3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Opstellen en uitvoering ontwikkelingsperspectief(plan)
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 7a3dcbdc-4153-4a96-a8a0-2e6ed1557eb3
Original ID  : id-7a3dcbdc-4153-4a96-a8a0-2e6ed1557eb3
Semanticsearch  : opstellen en uitvoering ontwikkelingsperspectief(plan)