Beheer klachtafhandelingsgegevens

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer klachtafhandelingsgegevens
Beschrijving
Funtionaliteit voor beheren van gegevens omtrent de afhandeling van klachten en bezwaren.


Contextdiagram
FORA
Funtionaliteit voor beheren van gegevens omtrent de afhandeling van klachten en bezwaren. (ApplicationFunction) Beheer klachtafhandel- ingsgegevens Een protest tegen iets (bijvoorbeeld een beslissing), een tegenkanting. Wanneer iemand ergens niet mee akkoord gaat, heeft diegene bezwaren. De bezwaren zijn de redenen of argumenten die worden gebruikt om ergens tegen te verzetten. Iemand probeert er anderen mee te overtuigen om iets niet te doen. (BusinessObject) Bezwaar Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehand- eling Systeem voor het registreren en afhandelen van klachten en bezwaren. Het systeem zorgt dat ingediende klachten en bezwaren gestructureerd worden vastgelegd en efficiënt kunnen worden afgehandeld. Bij voorkeur hebben gebruikers via een netwerkverbinding toegang tot gegevens in het systeem om te kunnen zien wat de status van een ingediende klacht / bezwaar is en om eventueel hierop te reageren. (ApplicationComponent) Klachten- en bezwarensyst- eem Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product met het oogmerk dat er een oplossing op dat punt zal worden gerealiseerd. (BusinessObject) Klacht Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit AccessRelationship W ServingRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:06:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:06:45 CEST


Details ArchiMate-element Beheer klachtafhandelingsgegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-7a6c31f9-8e1e-43989-68a8-4017a4b6359
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-7a6c31f9-8e1e-43989-68a8-4017a4b6359
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer klachtafhandelingsgegevens
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 7a6c31f9-8e1e-43989-68a8-4017a4b6359
Original ID  : id-7a6c31f98e1e4398968a84017a4b6359
Semanticsearch  : beheer klachtafhandelingsgegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions